Skip links

9 denk- & doepatronen voor de Mindset van Topondernemers

Deel Post:

Inschrijven nieuwsbrief

Mindset. Het is een tamelijk modieus begrip, maar het dekt wel een diepere lading. Die mindset verruimt je blik op de wereld. Het wijst de weg naar betere winstmodellen en extra waarde voor je bedrijf. Business vereist dat je blijft investeren, voornamelijk, in het eigen denk- en gevoelproces. Wie dat precies weet te peilen, boekt de meeste vooruitgang en zal ijveren vanuit een winnende attitude. Alles staat of valt met een persoonlijke overtuiging en de juiste stemming. Hoe bereik je die staat van genade? Door deze negen denk- en doepatronen voor de Mindset van Ondernemers toe te passen. 

1. Schrijf en filosofeer over nieuwe inzichten!

De topondernemer is een schrijver. Hij heeft steeds een boekje bij de hand waarin hij elk nieuw idee noteert. Wie schrijft, die blijft. Het is een spreekwoord in de literaire wereld, maar het geldt ook voor het bedrijfsleven.

Een briljant inzicht transformeert mogelijk je business. Daarvan zijn er voldoende voorbeelden. Wie zijn voorbijdrijvende gedachten opschrijft – in een rustige omgeving, dat is van belang – zal het positieve effect merken. Ondernemen blijkt voor 80% psychologie en voor 20% strategie en techniek te zijn. Alles begint tussen beide oren. Elk succesvol bedrijf, waar ook ter wereld, ontstaat uit een aha-moment van een ondernemer. Vanuit het mentale aspect ontstaat eerst de droom en vervolgens de doelstelling. Sommige ondernemers bezitten echter niet het geloofssysteem om door te breken met hun business. Ze zijn opgevoed met bepaalde denkbeelden over de wereld en installeren die onbewust in hun brein.

2. Breng een persoonlijke overtuiging!

Alles begint bij de persoonlijke overtuiging! Te vaak hoort men in Vlaanderen als kind: ‘Je bent lid van een werkende familie. Dat zal altijd zo blijven. Doe dus maar gewoon en hou je voetjes op de grond.’ Te weinig klinkt het: ‘Je bent een natuurlijk talent. Hier moet je iets mee doen.’ De school doet er vaak een schepje bovenop en plant, op zijn beurt, overtuigingen in. 

Het succes staat in rechtstreekse verbinding

met de persoonlijke overtuiging.

Stimulerende overtuigingen voeden je in je ondernemerschap. Ze halen je uit je comfortzone en zetten je in de actie. Ze staan haaks op limiterende overtuigingen die je tegenhouden om een doorbraak te forceren. Ze vormen vaak een excuus om onze mislukkingen te camoufleren. Veel ondernemers zijn zich hiervan niet bewust. Ze beseffen hun diepere denkbeelden niet. De topondernemer groeit door een geloof in zichzelf. Net als de topsporter, is hij gedreven om te slagen of te winnen. Hij is zeker van zijn plannen en doet dat vanuit die diepere, persoonlijke overtuiging.

3. Gebruik die overtuiging opvoedkundig!

Veel ondernemers kampen met twijfels. Hun basisprincipes staan na verloop van tijd op wankelende benen. Bij de topondernemer vormt overtuigingskracht het fundament van het dagelijks optreden. Net daarom doet hij het extreem goed. Die overtuiging beheerst het gedrag. Te zelden stelt men zich de vraag of men nog in de absolute staat van zekerheid leeft die leidt tot het slagen. Die overtuiging fluistert je dagelijkse gedachten in. Zijn dat echter opvoedende gedachten? De dingen die men zich verbeeldt, geven reflectie aan het leven. Staan die gedachten in verbinding met het bouwen van een succesvolle business? De topondernemer is een positieve voordenker. Hij laat zich niet leiden door negatieve mediaberichten over ‘recessie’, ‘crisis’ of ‘angst’. Hij ziet in dat dubben over het verleden verloren tijd is en dat negatief nadenken over de toekomst het eigen zakelijke verhaal op de helling zet. Topondernemers zijn visionairen. Ze geloven in een aangename toekomst. Ze stappen ’s ochtends met ‘goesting‘ uit hun bed. Dat geeft hen de mentale toestand om iets geweldigs op te zetten. De ondernemer die het positief dominante voordenken gebruikt, bevindt zich mentaal in een winnende positie. Hij hanteert de overtuiging op opvoedkundige wijze.

4. Zie je stemming als katalysator!

De stemming. Het gevoel. Het geloof. Topondernemers geloven in hun mogelijkheden, kansen en opportuniteiten. En in de werkbaarheid van hun bedrijf en van de economie, ondanks de zogenaamde ‘slechte periode’. Ook tijdens een recessie kan men vooruitgang boeken. De positieve overtuiging is net daarom noodzakelijk. Enkel de ondernemer zelf kan inschatten hoe hij zich voelt tijdens zijn ondernemerschap. Gaat hij met plezier naar zijn bedrijf? Begrijpt hij dat de uitdagingen hem sterker maken dan de opportuniteiten? Want, als hij de uitdagingen goed heeft weten af te handelen, heeft hij een nieuwe strategie gevonden om moeilijkheden aan te pakken. Laat nooit je stemming bepalen door de omstandigheden. Niet wat je overkomt maar wel hoe je het aanpakt geeft de toestand van je business weer. Bij een ontmoeting met Sir Richard Branson van de Virgin Group stelde ik vast hoe hij drijft op hogere overtuiging. Hij gelooft volledig in wat hij doet en handelt vanuit de magie van het moment. Richard wijdde mij in zijn droom: het overbruggen van de afstand London-Sydney in drie uur via een ommetje buiten de atmosfeer. Terwijl anderen meewarig de schouders ophalen, teert Branson helemaal op mijn stemming. Hij straalt dat uit en ziet mogelijkheden waar anderen moeilijkheden ontwaren. Spiegel je aan de stemming van Branson en je hebt elke ochtend iets om uit je bed te stappen. Wie zich de hele dag door voedt met positieve gedachten, zit in de stemming. Hij is in ‘the mood’ om te slagen.

5. Versterk de stimulerende en ban de limiterende overtuiging!

Een overtuiging is niet de waarheid. Het is jouw waarheid. Die overtuiging pendelt tussen stimuleren en limiteren. Iedereen maakt graag meer winst en omzet. Maar gelooft men daar ook zelf in? Wie vertrekt vanuit het ‘limiteren’ – ik geloof er niet in – beperkt de eigen groeikansen. Die limiterende overtuiging verhindert dat je de mogelijkheden die op je pad komen herkent. Ik botste bij het begin van mijn loopbaan op het dilemma van gebrek aan tijd, geld en kennis. Ik beschouwde dat als troeven en ging hiermee aan de slag. Ik zette de limiterende overtuigingen om in stimulerende.

  • Geen tijd? Ik heb net als Bill Gates of Willy Naessens 86 400 seconden per dag. Wat je met je tijd doet, geeft je succes aan.
  • Geen diploma? Dat klopt, maar ik had een ‘diploma in resultaat‘. Terwijl mijn leeftijdsgenoten op de schoolbanken vertoefden, had ik mezelf al opgewerkt bij twee verschillende bedrijven tot een topverkoper. Die ervaring was veel meer waard dan de lessen die ik op school leerde.

Er bestaan technieken om af te rekenen met belemmerende overtuigingen. Op deze wijze kan men zich onderscheiden. Waarom zijn die overtuigingen zo belangrijk? Omdat ze de gedachten vormen. Een overtuiging is niet absoluut en niet onveranderlijk. Verwijder de limiterende gedachten uit je hoofd en zet ze om in stimulerende. Overtuigingen leiden je interne dialoog, ze bepalen je gevoel en stemming. Ze zijn de katalysator van het bedrijfsresultaat. Het gevoel slaat de brug tussen intentie en uitvoering. Negatieve gedachten maken stoffen vrij in onze hersenen die ons in een onvermogende stemming storten en een slecht gevoel geven. Dat weerhoudt ons ervan om in de actie te stappen. Overtuigingen bepalen de gedachten en gedachten vormen de gevoelens. Daar stopt het niet want het gevoel stuurt je beslissingen als ondernemer.

6. Ga vanuit het gevoel naar leiderschap!

Belangrijke beslissingen neemt men dus niet op het moment dat men zich slecht voelt. Je stemming en je gevoel geven je keuzes vorm. Bestudeer dus eerst je gevoel, zet het goed neer, ondanks de omstandigheden. Dat is leiderschap. Leiders hebben het vermogen om in moeilijke omstandigheden krachtig te opereren. Knopen worden doorgehakt op basis van het implementeren van informatie, strategieën en systemen. Dat vermogen moet men in zijn brein installeren. Laat het idee varen dat alles voorbestemd is. Mocht ik dit niet hebben gedaan op mijn 17de, dan zou ik er meteen de brui aan hebben gegeven: het bedrijf van ma en pa was net op de fles gegaan en mijn leraar noemde mij een ‘product om aan de dop te staan‘. Ik heb in mijn leven ook nog nooit een goed rapport gekregen. Mocht ik me hebben laten vangen aan die zogenaamde ‘voorbestemdheid‘ dan zou ik vandaag geen seminars gegeven voor duizenden topondernemers. Ik ging aan de slag met mijn overtuiging en met mijn eigen dagelijkse gedachten. Ik kreeg die niet vanuit de pamper mee maar installeerde die zelf. Ik maakte intelligente keuzes op basis van het verwerken van informatie die ik zelf actief opzocht. De dominante gedachten zijn het gevolg van de overtuiging die je meedraagt. Die wordt beïnvloed door externe factoren binnen je directe omgeving: ouders, vrienden, leerkrachten, etc. Om je doel te bereiken moet je specifieke strategie- en kennisinformatie in je brein installeren.

7. Maak business vanuit het mentale spel!

Even terugkeren naar de kern: onze beslissingen geven de richting van onze organisatie aan. De topondernemer is een DOENER. Hij wilt hard werken maar heeft het gevoel dit niet te kunnen volhouden tot zijn 65ste levensjaar. Dat betekent dat je moet ingrijpen om het anders aan te pakken. Je dient hard te werken, maar niet je hele leven. Om te zorgen dat je de juiste dingen doet, heb je andere mensen nodig. Wat je doet komt vanuit je gevoel, je gedachten, je diepere ik. Dat noemen we ‘The mental game of business‘. Vandaag worden ondernemers op dit model vergeleken: vanuit de krachtige overtuiging. Mensen die hun doorbraak niet realiseren, zitten op dat punt vast in het neurologisch proces. Je voert bewuste en onbewuste processen uit op automatische piloot. Wil je beter ondernemen? Dan zijn er betere acties nodig! Acties die vertrekken vanuit het denken en de ontwikkeling. Hier zijn we zelf verantwoordelijk voor. De actie geeft een rimpeleffect aan het resultaat. Mensen die zich niet ontwikkelen, hebben zelfs een weerstand tegen die vooruitgang. Alles vertrekt dus vanuit die overtuiging. Werk ermee door ze te voeden met nieuwe kennis en strategieën. Grootste valkuil: ‘ik ken dat al‘. Dan doe je niets met nieuwe kennis. Gooi die houding dus maar weg. Het kan best zijn dat je al dingen hebt gezien. Maar doe je er ook iets mee? Stel je open voor wijze raad, voor mensen met ervaring. Je moet niet het warm water willen uitvinden, maar wel weten waar je met je bedrijf naartoe wil. Hoe zijn de topondernemers geraakt waar ze nu staan? Open je geest voor nieuwe inzichten en laat de ‘ik ken dat al’ attitude gewoon los. Vanaf dan ben je in staat om te belanden in de mental game of business.

8. Droom dynamisch en flirt met de toekomst!

Verandering is noodzakelijk om bij te blijven. Bestudeer de marktleiders in Vlaanderen, Europa en de wereld. Verander vandaag om morgen niet hopeloos achterop te geraken. Wees de verandering binnen je eigen business en doe dingen waar anderen geen weet van hebben. Topondernemers leggen zich geen enkele beperking op in hun denken. Ze durven echt groots te denken. Ze zorgen dat ze dromen en objectieven stellen in verbinding met het zogenaamde ‘gat in de markt‘. Ze dromen van grootse verwezenlijkingen. Vaak is het ‘gat in de markt en hoe het te dichten‘ de verwezenlijking van een oude droom. Wat je met die droom gedaan hebt, geeft jouw bedrijf de juiste status. Topondernemers realiseren buitengewone dingen vanuit hun droom. Stel dus uitdagende doelen, verlaat het ‘klein denken‘. Vlamingen zijn geconditioneerd in dat ‘klein denken‘: ‘Doe maar gewoon, blijf bescheiden, hou je kop.’ Elders zegt men: ‘Komaan jong, peper in de kont, gaan!‘ Alles vertrekt vanuit die droom. Wie droomt, flirt met de door hem gewenste toekomst. Hoe meer sterke overtuigingen je hebt, hoe hoger de verwachtingen die je deelt. Angstige mensen verlagen hun verwachtingen. Ze durven niet dromen. Flirt met de stelling: ‘Alles wat ik onderneem, zal me lukken‘. Zo denkt de topondernemer. Hij legt zich geen beperking op in zijn denkpatroon. Vul drie vragen in:

  • Wat?
  • Waarom?
  • Hoe?

En denk daar ongelimiteerd over, zoals Sir Richard Branson die mensen via de ruimte wil laten vliegen van Londen naar Sydney. Dat is de belangrijkste eigenschap van de Mindset van Topondernemers

9. Stel ambitieuze doelen

De topondernemer gaat geen hindernis uit de weg. Hij veroorlooft zich heel ambitieuze en duidelijk meetbare doeleinden. Hij doet er vervolgens alles voor om zijn slag thuis te halen. Wie een doel stelt, moet dat objectief durven toevertrouwen aan het papier. Vanaf het ogenblik dat iets concreet wordt neergeschreven, gaat het verstand zich ermee bemoeien. Daar zijn spectaculaire studies over geschreven. Wie ’s ochtends geen helder objectief beeld heeft om uit bed te stappen, zal het moeilijk hebben om eruit te komen. Als ondernemer is het fantastisch om aan een organisatie te bouwen. Het belangrijkste voor een mens is waardecreatie. Dat doe je vanaf het moment dat je mensen in dienst gaat nemen voor je bedrijf. Werken met mensen activeert je. Medewerkers kosten geen geld maar zijn een waardevolle investering. Daarnaast buig je je over doelen richting cijfers, omzet, klanttevredenheid en innovatie. Doelen stellen, het is de belangrijkste eigenschap in de Mindset van Topondernemers. Niet zomaar vage doelen genre ‘beter doen dan vorig jaar‘. Je moet er specifieke cijfers op plakken:

  • Zoveel procent meer omzet genereren
  • Zoveel nieuwe samenwerkers aanwerven.

Geef je doel ook een deadline. Wie een huis bouwt, moet meer doen dan bakstenen en pannen kopen. Hij komt met een blauwdruk. Die heb je ook als ondernemer nodig. Want jij onderzoekt waar je over twee jaar wil staan. Vele studies bewijzen dat ‘doelen stellen’ de kans op slagen verhoogt. Net als de motivatie. Het werkt, met andere woorden: zet unieke doelen uit en onderscheid je van de rest. Topondernemers zijn uniek.Bij wijze van besluit

Het is van allergrootste belang om elke dag vanuit de ‘best mogelijke mindset’ te kijken naar je onderneming. En ‘beslissingen‘ in de geest van ‘goed bestuur’ te nemen vanuit een positieve overtuiging. Het vraagt een levenshouding en een procesmatig inzicht om dat niveau van ondernemerschap te halen. De essentie bestaat uit het inschatten van het verschil tussen stimulerende en limiterende overtuigingen. De eerste optie geeft de richting naar het succes aan, de tweede naar de stagnatie. De mindset dicht immers de kloof.

Blijf up-to-date

Gerelateerde blogberichten

3 redenen waarom we dingen uitstellen

Het is eigen aan mensen dat ze dingen die moeten gehandeld worden, uitstellen en afstellen. En daar hebben we drie belangrijke redenen voor … “Ik